Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Реализација на настава и наставни активности за предметите на проф. д-р Љупчо Кеверески
Наставен предмет: Педагошка психологија - Студенти за контакт: Зорица Христовска (насока Англиски јазик и книжевност) 
Наставни предмети: Социјална психологија и развојна психологија - Студенти за контакт: Стефанија Петреска (насоките: социјална и рехабилитациска и воспитувачи) 
Наставен предмет: Психологија за Педагошка доквалификација - Студенти за контакт: Нико Нака