Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

Педагошка психологија со групата англиски јазик и книжевност во  среда во 9.30

Социјална психологија во понеделник во 10.30 часот

Развојна психологија вторник 10.30

Почитувани студенти,
Формирани се групи на  Facebook : Методика на ликовно образование (Metodika na likovno obrazovanie) и Креативно ликовно изразување и Основи на ликовно образование (Kreativno likovno izrazuvanje i Osnovi na likovno obrazovanie).
Се известуваат оние студенти кои не се приклучени во групите да се приклучат до крајот на оваа недела за да можат да ги следат предавањата и вежбите.
Поздрав
проф. д-р Биљана Цветкова Димов
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Упатства за пристап на студентите кои слушаат Лексикологија и САЈ 8 кон материјалите и вежбите поставени во Google classroom.
Наставата ќе продолжи со онлајн предавања преку Google Meet. Термините се исти како регуларните:
Лексикологија: вторник од 9 часот.
САЈ 8: среда од 9 часот.