Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Факултетот за безбедност покренува иницијатива за волонтерско организирање на студентите од Факултетот за безбедност и на сите други студенти во државата. Хуманоста треба да ни биде приоритет, заедништвото, поддршката и почитта која си ја укажуваме во овие моменти може да биде пресудна во квалитетниот одговор на кризата.

Доколку сте заинтересирани можете да се пријавите на нашата веб страна https://fb.uklo.edu.mk