Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Објавен е распоред на колоквиуми и испити за јунска испитна сесија во 2020 година. Последни промени на 30.06.2020
- Колоквиумска недела
- Наставник за одделенска настава и Воспитувачи
- Македонски и Англиски јазик и книжевност
- Преведеување
- Социјална и рехабилитациска педагогија
- Педагошка доквалификација

Промени во распоредот:

Испитот по предметот САЈ 8 ќе се одржи во понеделник (6.7.20) во 9 часот

Испитите кај проф. д-р Љупчо Кеверески закажани за 4 јули (сабота) се презакажуваат за на 3 јули во 9 часот

Распоред на испити за полагање во јунска сесија кај проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска

Испитите кај проф. Љупчо Кеверески закажани за на 1 јули, од 10, 11 и 12 часот се преместуваат во 13 часот истиот ден. Закажаните испити во 9 часот остануваат во 9.00 часот. 

Испитите по Француски јазик, 1 и 2, на сите насоки се презакажуваат за 30.06.2020г. во 12.00 часот

Термини за полагање во јунска сесија кај проф. д-р Деан Илиев

Испитите по предметите Методологија на истражување за втор и трет циклус, на сите насоки, е 07.07.2020 со почеток во 10.00 часот.
Од предметните наставници

Испитите по предметите кај проф. д-р Татјана Атанасоска кои се закажани за 28.06.2020 (недела) и 01.07.2020 се презакажуваат за на 29 јуни во 9.00 часот.