Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Педагошкиот факултет за време на вонредната состојба ги одложува сите јавни набавки предвидени во годишниот план за 2020 година. Доколку за одредена набавка се смета дека е неопходна, во согласност со Бирото за јавни набавки, истата ќе се објави.