Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Педагошкиот факултет за време на вонредната состојба ги одложува сите јавни набавки предвидени во годишниот план за 2020 година. Доколку за одредена набавка се смета дека е неопходна, во согласност со Бирото за јавни набавки, истата ќе се објави.