Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar

Декан на Педагошки факултет - Битола
редовен проф. д-р Добри Петровски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Продекан за финансии
редовен проф. д-р Јове Димитрија Талевски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Продекан за настава
доцент. д-р Бисера Костадиновска Стојчевска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

редовен проф. д-р Татјана Атанасоска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

редовен проф. д-р Љупчо Кеверески
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

редовен проф. д-р Валентина Гулевска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

редовен проф. д-р Златко Жоглев
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

редовен проф. д-р Деан Илиев
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Виолета Јанушева
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Даниела Андоновска - Трајковска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Биљана Цветкова Димов
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Марија Ристевска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Јасминка Кочоска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Данче Сивакова Нешковски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Билјана Граматковски
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден д-р Гордана Стојаноска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

вонреден проф. д-р Мажанна Северин - Кузмановска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доцент. д-р Милена Пејчиновска Стојковиќ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

доцент. д-р Силвана Нешковска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

виш лектор м-р Стела Босилковска
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.