Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Се известуваат студентите кои имаат избрано предмет Методика на воспитна работа, Семејна педагогија, Теорија и практика на играта да се обратат до проф. д-р Татјана Атанасоска на емаил или messenger за договор околу полагањата.

За студентите кои слушаат Педагогија материјал за прв колоквиум до воспитанието како систем поглавјето
За студентите од Социјална и рехабилитациска педагогија, од првата презентација која ја имаат до 31 ви слајд
Едносмерно и кружно родителство и од втората презентација до слајд 58 план
За прв колоквиум доколку имате прашања контактирајте ја проф. Татјана Атанасоска

Image result for webmail icon

 

 Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar