Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Резултати од усниот испит по Математика одржан на ден 03.07.2020 год.

Наредниот испит (втор термин од јунска декада) е закажан во четврток на 9 јули во 10.00 часот.