Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Известување за внесување оценки од страна на проф. д-р Деан Илиев
 
Оценки од испитите во јунска сесија по предметите кај проф. д-р Деан Илиев ќе се внесуваат во петок (10.07.2020 год.) од 10.00 до 11.00 часот.
Се замолуваат студентите да ги почитуваат препораките и мерките за заштита и доколку се во можност да се организираат на начин што од една студиска програма по одреден предмет индексите за сите студенти ги донесат најмногу двајца студенти кои го полагале тој предмет.
 
Се најдобро и чувајте се!
проф. д-р Деан Илиев