Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Се известуваат студентите кои треба да полагаат испит по Педагошка практика 5,6 и 7 да се јават на ден 16.07.2020 во 10 часот.
На истиот ден и истиот час да се јават и студентите кои треба да полагаат Применета лингвистика 4.