Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Се известуваат студентите кои имаат избрано предмет Методика на воспитна работа, Семејна педагогија, Теорија и практика на играта да се обратат до проф. д-р Татјана Атанасоска на емаил или messenger за договор околу полагањата.