Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Се објавува РЕШЕНИЕ за прием на студенти на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) во академската 2020-21 година.

Image result for webmail icon

 

 Iknow icon

 

logo kodeks 

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar