Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 

120736517 345827970003174 4170912189597739481 n
 

akademski kalendar

Запишувањето на студенти на педагошка доквалификација е продолжено до 9 октомври.

Конкурс за запишување на кандидати за педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација) на Педагошки факултет-Битола во зимски семестар во академската 2020/2021 година