Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
 Педагошки факултет - Битола
  

Image result for webmail icon

 akademski kalendar

dp link .fw

eg n link.fw

ir f odd link.fw

mt v link.fw

ie f mjk link.fw

es 2 link.fw

an srp link.fw

kt p link.fw

Објавени се Конкурси за упис на нови студенти:
- Конкурс за прв циклус
      - Листа на предмети битни за студирање на Педагошки факултет - Битола
- Конкурс за втор циклус
- Конкурс за трет циклус

За пријавување задолжително мора прво електронски да се регистрирате на http://upisi.uklo.edu.mk/

Објавен е распоред на колоквиуми и испити за јунска испитна сесија во 2020 година. Последни промени на 30.06.2020

Објавени се правила за начинот на кој студентите пријавуваат и полагаат коловиуми и испити во јунска испитна сесија.

УКЛО им овозможи на студентите продолжена јунска и септемвриска испитна сесија. На вонредна седница на Управата, во интерес на студентите извршена е измена на Студентскиот календар https://uklo.edu.mk/academic_events/index . На овој начин се овозможува реализација на јунската и септемврсиската испитна сесија во продолжени рокови. Воедно, студентите на УКЛО со една пријава можат да полагаат во два термини. Исто така, во пролонгираните рокови предвидени се и колоквиумски недели  од:  1.06 - 20.06.2020 и од 17.08 - 22.08.2020. 

Дополнително ќе се објават Распоред за колоквиуми и испити, како и информации за начинот на полагање.

 
Здружението за дислексија Ајнштајн организира Online курс за дислексија за студентите од Педагошки факултет - Битола
Повеќе информации на следниов линк