Студентска анкета
Почитувани студенти, во iKnow системот отворена е студентска анкета за евалвација. Без пополнување на истата не е можно запишување на летен семестар. Анкетата се наоѓа на горо десно откако ќе се најавите на iKnow. Студентите кои имаат проблеми со системот да се јават во кабинетот по информатика.

Конкурс за доквалификација
Објавен е КОНКУРС за запишување на студенти на Педагошка доквалификација.