Јунска испитна сесија

Објавен е распоред за испити за јунска испитна сесија.
Последни промени 06.06.2019 година:
- Испитот по Методологија на втор и трет циклус студии ( за сите насоки и студиски програми) ќе се реализира на 21.06.2019 со почеток во 10.00 часот.
- Испитот по Методологија на втор циклус студии за студиската програма по англиски јазик ќе се реализира на 24.06.2019 со почеток во 10.00 часот.

Педагошки факултет организира Куклена претстава за првачињата од ОУ „Гоце Делчев“ - Битола

На последниот ден од завршувањето на прво одделение, на ден 10.06.2019 година, сите првачиња од ОУ „Гоце Делчев“ имаа ислучителна можност да присуствуваат на куклената претстава „Волкот и трите прасиња“. Таа беше изведена од студентите од втора година на насоката Воспитувач на Педагошкиот факултет во Битола под менторство на проф. д-р Билјана Граматковски.  Мартина, Марија, Марина, Ангела и Елена со помош на сценографијата и куклите изработени од студенти, професионалниот пристап како и преку извонредниот избор на музика создадоа атмосфера вредна за паметење. Посебна благодарност за несебичната поддршка на проф. д-р Билјана Цветкова-Димов за подарените реквизити, посебно за подарениот параван и кукли кои остануваат во трајна сопственост на ОУ „Гоце Делчев“ во Битола.

 

Студентски избори 2019 година

Извештај од Комисијата за спроведените избори за Претседател и Факултетско студентско собрание, одржани на 28.05.2019 година.

Еразмус+ мобилност за студенти и академски кадар

Објавен е повик за мобилност на студенти и академски кадар од Педагошки факултет во Еразмус+ програмата за академската 2019/2020 година.