проф. Љупчо Кеверески гостин во Хрватска
проф. д-р Љупчо Кеверески од Педагошки факулетет - Битола имаше учество на меѓународната коференција која се одржа од 7 до 9 .03 во Загреб во организација на Министерството за наука и образование на Р. Хрватска во коорганизација на Учителскиот факултет Загреб, Универзитет во Загреб и Градот Загреб на тема: Уметност, Креативност и Образование. Професорот Кеверески презентираше свој труд со наслов: ЛИЧНИТЕ ФАКТОРИ ЗА БЛОКАДА НА КРЕАТИВНОСТА НА ЛИЧНОСТА

 

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација).

Распоред на часови
Објавен е распоред на часови за сите насоки за летен семестар во академската 2018/19 година.