Јунска испитна сесија

Објавен е распоред за испити за јунска испитна сесија.

Педагошки факултет домаќин на меѓууниверзитетски натпревар во ораторство

Педагошкиот факултет во Битола по третпат беше домаќин на државниот, меѓууниверзитетски натпревар во ораторство на 09.05.2019 година. Оваа година студентскиот собир беше збогатен со универзитетот „Гоце Делчев“од Штип, државниот Универзитет во Тетово, Универзитетот од Југоисточна Европа, универзитетот „Американ колеџ“ од Скопје, меѓународниот Славјански Универзитет и секако домаќините од универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. Свое обраќање пред присутните имаа ректорот проф. д-р Сашо Коруновски, ректорот на Славјанскиот Универзитет, проф. д-р Ленче Петревска, проф.д-р Башким Селмани од државниот Универзитет во Тетово, проф. д-р Мухамед Халили, потпретседател на европското движење во Р С Македонија, како и проф. д-р Ивана Трајановска од универзитетот „Американ колеџ“ од Скопје. По современата студентска дебата на тема: „ Активни млади, жива демократија“ се одржа ораторскиот натпревар на истата тема каде студентите ги претставија своите говорнички вештини. Третото и првото место му припаднаа на универзитетот „Гоце Делчев“од Штип, додека второто место му беше доделено на студент од Универзитетот Југоисточна Европа.

 

Ораторски натпревар УКЛО Тривиум 2019

Ораторскиот натпревар УКЛО Тривиум 2019 се одржа на 19.04.2019 во малата сала на Центарот за култура со почеток во 13 часот. На него учествуваа сите пријавени студенти од единиците на универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола при што ги претставија своите исклучително квалитетни говори и изведби на тема: „40 години УКЛО, дигитална (р)еволуција“. По завршувањето на настапот тричлената комисијата ја донесе следнава одлука: третото место му припадна на Димитар Врглевски, студент на Правниот факултет во Кичево, второто место и припадна на студентката Софија Трампевска од Педагошкиот факултет во Битола, а првата награда ја понесе Бојан Стојановски од Економскиот факултет во Прилеп. Вонр. проф. д-р Билјана Граматковски се појави во улога на ментор на второпласираната студентка Софија Трампевска.

 

Работилница за Јавен настап

На 12.04.2019 во амфитеатарот на Педагошкиот факултет-Битола, беше одржана работилница за Јавен настап под менторство на вонр. проф. д-р Билјана Граматковски. На работилницата која траеше пет часови беа присутни пријавените студенти на ораторскиот натпревар УКЛО Тривиум 2019 од Економскиот факултет, Правниот факултет, Факултетот за безбедност во Скопје, како и студентите од домаќинот Педагошки факултет во Битола. На оваа средба присутните добија извонредна можност да добијат знаења од областа на јавниот настап и говорењето пред аудиториум, навлегувајќи во тајните на мизансценското движење, проксемичкото користење на просторот преку обединувањето на трите елементи на Тривиумот, логика, граматика и реторика.

 

Трговија со луѓе

Во амфитеатарот на Педагошкиот факултет во Битола на ден 16.05.2019 година со почеток во 11 часот се одржа предавање на тема: „Трговија со луѓе заради трудова екплоатација“. Пред заинтересираните студенти на оваа мошне актуелна тема говореа Весна Томовска, државен инспектор за труд и Крсте Макаровски, самостоен инспектор во областа на пограничниот криминал. Беа опфатени теми од трговијата со луѓе, нивната сексуална и трудова екплоатација и како тоа често се имплицира и врз студентите, поради што беа претставени начините за акција и превенција од ваквите појави.

 

Оглас за пријавување на кандидати за членови на факултетско студентско собрание и кандидати за претседател на факултетско студентско собрание

Педагошкиот факултет – Битола донесе Одлука за распишување на избори за членови и претседател на студентско собрание на Педагошкиот факултет – Битола. Изборот на кандидатите ќе се изврши во согласност со одредбите на Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола и Стаутот на Педагошкиот факултет – Битола.
- Оглас (30.04.2019)
- Одлука за распишување на избори (25.04.2019)
- Одлука за замена на членови во Изборната комисија (07.04.2019)
- Статут на Педагошки факултет - Битола
- Пријава за избор на претседател
- Пријава за избор на членови

Соопштение од Комисијата за спроведување на избори за членови и претседател на факултетско студентско собрание

Студентите кои сакаат да се кандидираат за членови и претседател на факултетско студентско собрание пријавите треба да ги достават до архивата на факултетот најдоцна до 7 мај 2019 година. Кон пријавата треба да приложат биографија и потврда за запишани студии во учебната 2018/2019 година.

Гостувачки предавања од катедрата за Англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет во Скопје

На 22ри април 2019, на Педагошкиот факултет – Битола, свои гостувачки предавања на теми од областа на преводот одржаа тројца професори од катедрата за Англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет во Скопје. Имено, д-р Екатерина Бабамова, професор во пензија, одржа предавање со наслов „Предизвиците и искуствата на книжевниот превод“, споделувајќи го несебично со студентите од Педагошкиот факултет – Битола своето богато и долгогодишно искуство како книжевен преведувач, за што ја има добиено и наградата „Златно перо“. Доцент д-р Милан Дамјановски, во своето предавање насловено како „Патувањата на Огнен Чемерски по морето на преводот“, го промовираше ликот и делот на инзвонредниот преведувач Огнен Чемерски кој со својот превод на „Моби Дик“ на македонски јазик, и покрај својот краток животен век, многу ја задолжи македонската култура и јазик. Вонреден професор д-р Зорица Трајкова, пак во своето излагање се задржа на „Прагматичките и социокултурите аспекти на преведувањето“ и преку практични примери од нејзини преводи се обиде да им ја долови на студентите комплексноста на преведувачката работа.

 

Дополнителна априлска испитна сесија

Се известуваат студентите дека е одобрена АПРИЛСКА испитна сесија. Пријавување на испитите ќе се врши на 23 април 2019 година. Испитниот рок ќе се одржи во деновите 24 и 25 април 2019 година. Студентите се должни испитите да ги пријават и на iKnow системот.

Студентите ќе можат да пријавуваат и полагаат заостанати  испити.

Положените испити во дополнителниот испитен рок нема да бидат земени во предвид за исполнување на услов при запишување на летниот семестар во академската  2018/2019 година.

Повеќе информации во Службата за студентски прашања.

Панел дискусија „Попреченоста е само прашање на перцепција“

ЦПЛИП „Порака“ во соработка со Педагошкиот факултет од Битола, на 2 април со почеток во 13 часот одржа панел-дискусија на тема: „Попреченоста е само прашање на перцепција“. Панел-дискусијата е дел од проектот „Можеме и сакаме да пееме“, а имаше цел да иницира јавна дискусија во однос на правата и потребите на лицата со интелектуална попреченост. Во организација на настанот учествуваа проф. Д-р Билјана Граматковски во улога на модератор и ментор, како и студентките од Педагошки факултет: Сонита Фезовска, Марија Петроска и Наташа Ѓореска кои преку своите есеи проникнаа во суштината на настанот и докажаа дека Педагошкиот факултет профилира квалитетен кадар за работа со лица со посебни потреби. Со свој музички настап учествуваа и учениците од IV 3 одд. од О.У. „Тодор Ангелевски“ под менторство на одделенската наставничка Весна Гагаловска, добитник на наградата за најдобра наставничка на просторот на поранешна Југославија.


За студентите од доквалификација

- предавањата по предметот Педагогија со проф. д-р Деан Илиев ќе започнат во вторник 09.04.2019 во 12.00 часот.
- предавања за Педагошка комуникација со проф. д-р Деан Илиев ќе има истиот ден со почеток во 15.30 часот.

Студенти од Педагошки факултет прикажаа конференциско толкување

На ден 29 март, 2019 г., нашите надарени студенти Христина Таневска и Кирил Трајкоски од преведувачката насока при Педагошкиот факултет – Битола, имаа чест и задоволство да ги покажат своите стекнати вештини за конференциско толкување на Промотивна конференција на проектот: „Зголемување на можностите за развој на туризмот преку искористување на постоечките ресурси“ I-TOUR.
Овој успех, освен што се должи на надареноста, трудољубивоста и одговорниот пристап кон студиите на овие студенти, секако дека се должи и на стекнатите вештини и знаења кои на професионалното и одговорно ниво им ги пренесува кадарот на ПФБТ при реализирањето на неопходната настава, подготовка и обука на ваков кадар за потребите на југо-западниот регион на нашата земја.
Овде би ги истакнале Раководителот на насоката – доцент д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, доцент д-р Силвана Колевска-Нешковска, Виш лектор мср. во областа  преведување и м-р во областа Конференциско толкување Стела Босилковска, проф. д-р Виолета Јанушева, проф. д-р Добри Петровски, проф. д-р Валентина Гулевска, проф. д-р Јове Талевски, доцент д-р Гордана Стојаноска и уште многу други кои сесрдно работаат на воведување на студентите во светот на меѓународните комуникации преку превод и толкување.
На крајот, би истакнале и благодарност до агенцијата МЕМЕX и г. Д. Дрогирски што му укажа доверба на ПФБТ при понудата на конференциски консекутивни и симултани толкувачи за овој настан толку важен за развојот на Пелагонискиот регион.
Автор на прилогот:
Виш лектор Стела Босилковска
Мср. во областа  преведување и
М-р во областа Конференциско толкување

Културата на говорот, литературата и јазикот во списанијата за деца

Во амфитеатрот на Педагошкиот факултет во Битола на 27 март со почеток во 9:00 часот се одржа советување на тема: Културата на говорот, литературата и јазикот во списанијата за деца „Росица“, „Другарче“, „Развигор“ и „Наш свет“. Советувањето, кое се одвиваше во две сесии претпладневна и попладневна, беше организирано од „Просветно дело“ – Скопје, а предавачи беа: проф. д-р Билјана Граматковски (Продукција на зборови и одлики на култивираниот говор во списанијата за деца „Росица“, „Другарче“, „Развигор“ и „Наш свет“), проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска (Естетската, етичката и критичката анализа на книжевните текстови во списанијата за деца од „Просветно дело“) и проф. д-р Виолета Јанушева (Подобрување на компетенциите на учениците за употреба на македонскиот стандарден јазик преку содржините од списанијата за деца „Росица“, „Другарче“, „Развигор“ и „Наш свет“). Истото советување се одржа и наредниот ден, 28 март, во просториите на Економскиот факултет во Прилеп. Тоа беше наменето за воспитно-образовниот кадар од предучилишните установи и основните училишта, а беа опфатени околу 400 воспитувачи, одделенски наставници, наставници по македонски јазик, директори, педагози, психолози, библиотекари и др. Преку овој настан се промовираа есенцијалната улога и значењето на македонскиот јазик во методичка, но и во јазична смисла во списанијата за деца, кои претставувале и во иднина ќе бидат неизоставен дел од насочените активности и часовите како помошна литература, со што уште еднаш се потврдува нивниот квалитет и употребна вредност.

 

КОНКУРС - УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:
40 години УКЛО:  Дигитална (р)еволуција

УКЛО ТРИВИУМ е одлична можност студентите да ги подобруваат вештините за јавно говорење, аргументирано и структурирано изразување. Конкурсот е отворен до 10 април 2019 година.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

проф. Љупчо Кеверески гостин во Хрватска

проф. д-р Љупчо Кеверески од Педагошки факулетет - Битола имаше учество на меѓународната коференција која се одржа од 7 до 9 .03 во Загреб во организација на Министерството за наука и образование на Р. Хрватска во коорганизација на Учителскиот факултет Загреб, Универзитет во Загреб и Градот Загреб на тема: Уметност, Креативност и Образование. Професорот Кеверески презентираше свој труд со наслов: ЛИЧНИТЕ ФАКТОРИ ЗА БЛОКАДА НА КРЕАТИВНОСТА НА ЛИЧНОСТА.

 

РЕШЕНИЕ за прием на студенти на педагошко-психолошка и методска подготовка (педагошка доквалификација).

Распоред на часови
Објавен е распоред на часови за сите насоки за летен семестар во академската 2018/19 година.